SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 82


Tại sao gà trống sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường, chúng có những biểu hiện như mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy, mất bản năng sinh dục, béo lên?Lời giải:Do tinh...
Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?Lời giải:Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, loại hoocmôn...
Tại sao thức ăn lại có thể ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?Lời giải:Do thức ăn cung cấp năng lượng cho động vật, là nguyên liệu góp phần hình thành lên các hợp chất,...
Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?Lời giải:Do bướm trưởng thành chỉ có enzim tiêu hóa sacarozo, và cần năng lượng...
Điều gì sẽ xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc?Lời giải:Trong tuyến giáp của nòng nọc có chứa chất tirôxin - là chất gây biến thái từ nòng nọc sang ếch. Cắt tuyến giáp --> mất tirôxin,...
Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do tác động của những hoocmôn nào?Lời giải:Dậy thì là một giai đoạn trong cuộc đời mà một trẻ nam hoặc một trẻ nữ trưởng thành về mặt sinh dục. Nhưng...
Cho vài ví dụ về các nhân tố của môi trường sống ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người.Lời giải:- Cá rô phi Việt Nam chết ở dưới 5,6°c và trên 42°C, sình trưởng...
Hãy tìm một số ví dụ về thực tiễn cải tạo di truyền tạo ra giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao.Lời giải:+ Lai lợn ỉ với lợn ngoại tạo giống ỉ...