Số phận con người


Bố cục: chia làm 3 phần- Phần 1 (từ đầu đến đang nghịch cát đấy): giới thiệu nhân vật.- Phần 2 (tiếp đó đến chợt lóe lên như thế): niềm hạnh phúc của bé Va-ni-a.- Phần 3 (còn lại): Số...