So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.


  Đề bàiSo sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 24 để trả lời.Lời giải chi tiết- Hình 20 - Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu): là công...

  Đề bài

  So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

  So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

  So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtSo sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 23, 24 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  – Hình 20 – Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu): là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.

  – Hình 21, 22, 23 là những chiếc rìu đá có hình thù rõ ràng hơn, lưỡi rìu được mài sắc, vì thế lao động có hiệu quả hơn.