So sánh (tiếp theo)


I. Các kiểu so sánh:Câu 1. Tìm phép so sánh trong khổ thơ sau:- Phép so sánh 1: những ngôi sao được so sánh với mẹ đã thức (từ so sánh: chẳng bằng).- Phép so sánh 2: mẹ so sánh...
Lời giải chi tiếtI. CÁC KIỂU SO SÁNH1. Tìm phép so sánh trong khổ thơ sau:Những ngôi sao thức ngoài kiaChẳng bằng mẹ đã thức vì chúng conĐêm nay con ngủ giấc trònMẹ là ngọn gió của con suốt đời.(Trần...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN.1. Các kiểu so sánh, tìm thêm các từ chỉ ý so sánh ngang bằng và không ngang bằng. Đặt câu với một từ chỉ ý so sánh ngang bằng, một từ chỉ...