Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (trích)


1. Theo anh (chị), tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường thuộc thể văn nào? Từ đó, cần phải lưu ý điều gì khi tìm hiểu tác phẩm này?Trả lời:Ai đã đặt tên...