Soạn bài Bắc Sơn (trích hồi bốn)


1. Xung đột cơ bản trong vở kịch Bắc Sơn và hồi kịch này là gì? Ở đoạn trích hồi bốn (trong SGK) tác giả đã xây dựng tình huống kịch như thế nào? Vai trò của tình huống ấy...