Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I


Đề bài1. Lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây:(1) Cả trời Nam sang nhất là đâyTrong câu thơ hàm ý phê phán đó, chữ đây được dùng để chỉ:A. Kinh đô Thăng LongB. Cung...