Soạn bài Bản tin Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 1


1. Bài tập 1, trang 163, SGK.Lựa chọn những sự kiện có thể viết bản tin:A - Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh (thành phố) vừa kết thúc thắng lợiB - Toàn...