Soạn bài Bến quê (trích)


1. Truyện ngắn Bến quê tập trung vào một tình huống khá đặc biệt, đó là tình huống nào? Hãy chỉ ra những nghịch lí trong tình huống ấy và nêu ý nghĩa của nó.Trả lời:   Tình huống truyện chính...