Soạn bài Biên bản – Luyện tập viết biên bản (chung cho cả hai bài 28 và 29)


1. Trong các tình huống sau đây, tình huống nào cần viết biên bản?A - Em bận giúp gia đình chuyển nhà và không đi học đượcB - Em muốn được tham gia câu lạc bộ Tin học của trườngC...