Soạn bài Bố của Xi-mông (trích)


1. Căn cứ vào những dẫn chứng cụ thể, hãy phát biểu nhận xét của mình về các nhân vật trong văn bản Bố của Xi-mông.Trả lời:   Bài tập nhằm giúp em ôn tập nội dung bài học trên cơ...