Soạn bài Bố cục của văn bản Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Xác định bố cục của văn bản sau. Phân tích cách trình bày ý trong phần thân bài của văn bản.CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC   Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần...