Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo 2)


1. Bài tập 1, trang 38, SGK.Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:   Một cậu bé năm tuổi chơi quả bóng nhựa trong phòng đọc sách của bố. Quả bóng văng vào ngăn dưới của một kệ sách....