Soạn bài Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiểu)


Bài tập1. Câu 4*, trang 87, SGK.Phân tích những thành công về nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của Nguyễn Du trong đoạn trích Cảnh ngày xuân.Trả lời:Đoạn thơ có kết cấu theo trình tự thời gian đi từ khái...