Soạn bài Câu cá mùa thu


Đề bài1. Cho biết cảnh thu đã được người câu cá quan sát và cảm nhận nhự thế nào trong bài Câu cá mùa thu. (Chú ý đến các yếu tố trong không gian, màu sắc, hình dáng, động thái...