Soạn bài Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)


1. Câu 1, trang 83, SGK.Hãy tìm hiểu kết cấu của đoạn thơ và nhận xét kết cấu ấy có liên quan như thế nào với trình tự miêu tả nhân vật của tác giả.Trả lời:  Đoạn Chị em Thuý Kiều có kết...