Soạn bài Chiếc lược ngà (trích)


1. Những tình huống nào trong truyện đã bộc lộ thật sâu sắc và xúc động tình cha con của ông Sáu và bé Thu? Nhận xét về nghệ thuật sáng tạo tình huống của tác giả.Trả lời:   Truyện đã thể...