Soạn bài Chiều tối (Mộ)


1. Bài tập 1, trang 42, SGK.Nêu cảm nghĩ của anh (chị) về sự vận động của cảnh vật và tâm trạng nhà thơ trong bài Chiều tối.Trả lời:Cảm quan biện chứng của người chiến sĩ cách mạng biểu hiện ở...