Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)


1. Để làm nổi bật tính cách của con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten, H. Ten đã:   a) Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?   b) Lập luận ra sao?   c) Làm cách...