Soạn bài Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)


1. Bài tập 1, trang 127 -128, SGK.Trả lời:a) Khi một chuỗi liệt kê có kiểu A và B khác thì B phải cùng loại với A, như trong một mâm cơm có thịt cá và các món ăn khác....