Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)


  Lời giải chi tiếtI. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA1. Chỉ ra những lỗi dùng từ trong những câu sau.a) Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.b) Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí...

  Lời giải chi tiết

  I. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

  1. Chỉ ra những lỗi dùng từ trong những câu sau.

  a) Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

  b) Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng.

  c) Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.

  2. Hãy thay các từ đã dùng sai bằng những từ khác.

  Trả lời:

  1. Các câu văn mắc lỗi dùng từ sai nghĩa là:

  a)   yếu điểm

  b)   đề bạt

  c)  chứng thực.

  2. Thay bằng từ khác:

  a) Thay yếu điểm bằng nhược điểm hoặc điểm yếu:

  ⟶ Mặc dù còn một số nhược điểm (điểm yếu), nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

  b) Thay đề bạt bằng bầu hoặc biểu quyết:

  ⟶ Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí bầu làm lớp trưởng.

  c)  Thay chứng thực bằng chứng kiến:

  ⟶ Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chứng kiến cảnh nhà tan, cửa nát của những người nông dân.

  II. LUYỆN TẬP

  1. Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng:

  – bản (tuyên ngôn) – bảng (tuyên ngôn);

  – (tương lai) sáng lạng – (tương lai) xán lạn;

  – bôn ba (hải ngoại) – buôn ba (hải ngoại);

  – (bức tranh) thủy mặc – (bức tranh) thủy mạc;

  – (nói năng) tùy tiện – (nói năng) tự tiện.

  Trả lời:

  *   Các kết hợp đúng là:

  bản (tuyên ngôn) – bảng (tuyên ngôn);

  – (tương lai) sáng lạng – (tương lai) xán lạn;

  bôn ba (hải ngoại) – buôn ba (hải ngoại);

  (bức tranh) thủy mặc – (bức tranh) thủy mạc;

  (nói năng) tùy tiện – (nói năng) tự tiện.

  2. Chọn các từ thích hợp để điền vào chỗ trống

  Trả lời:

  *   Các từ được điền như sau:

  a) khỉnh khỉnh: tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.

  b) khẩn trương: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.

  c) băn khoăn: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ.

  3. Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau 

  a) Hắn quát lên một tiếng rồi tống một cú đá vào bụng ông Hoạt.

  (Dẫn theo Nguyễn Đức Dân)

  b) Làm sai thì cần thực thà nhận lỗi, không nên bao biện.

  c) Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hóa dân tộc.

  Trả lời:

  a)   Thay từ đá bằng từ đấm hoặc thay từ tống bằng từ tung:

  … tống một cú đấm vào bụng; tung một cú đá vào bụng…

  b)  Thay từ thực thà bằng thành khẩn; thay từ bao biện bằng nguỵ biện:

  … cần thành khẩn nhận lỗi, không nên nguỵ biện.

  c)  Thay tinh tú bằng tinh tuý:

  .. giữ gìn những cái tinh tuý của văn hoá dân tộc.