Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn)


Hãy nêu lí do khiến em đã chọn chép bài thơ hoặc bài văn viết về quê hương em hoặc về nơi em đang sinh sống để chuẩn bị cho giờ học Chương trình địa phương (phần Văn) tại lớp.Trả...