Soạn bài Cô bé bán diêm (trích) Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. a) Thống kê số lần em bé quẹt diêm (mỗi lần một que diêm, lần cuối cùng cả số diêm còn lại trong bao).   b) Mộng tưởng hiện ra trước mắt em khi nào (diêm sáng, diêm tắt)? Em...