Soạn bài Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)


1. Trình bày và giải thích tình cảm đặc biệt của con Bấc đối với Giôn Thoóc-tơn trong văn bản Con chó Bấc của Lân-đơn.Trả lời:   Bài tập nhằm giúp em nắm vững văn bản Con chó Bấc. Chỉ cần suy...