Soạn bài Con Rồng cháu Tiên; Bánh chưng, bánh giầy


Bài tập1. Dựa vào chú thích (★) về định nghĩa truyền thuyết ở trang 7, SGK, hãy trình bày ngắn gọn những đặc điểm tiêu biểu của thể loại này.2. Hãy tìm những chi tiết trong truyện Con Rồng cháu...