Soạn bài Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục) Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 2


1. Viết lại một cách ngắn gọn khoảng 20 dòng (bằng lời văn của mình) các luận điểm của Ru-xô khắng định lợi ích của việc đi bộ ngao du:a) Một câu mở đầub) Luận điểm thứ nhấtc) Luận điểm...