Soạn bài Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên) Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. a) Trong văn bản Hai cây phong, người kể chuyện tự giới thiệu mình là một hoạ sĩ. Hãy liệt kê những chi tiết trong bài chứng tỏ hai cây phong được miêu tả dưới con mắt quan sát của...