Soạn bài Hầu trời – Tản Đà


1. Bài tập 1, trang 17, SGKAnh chị hãy phân tích khổ thơ đầu. Cách vào đề của bài thơ gợi cho người đọc cảm giác như thế nào về câu chuyện mà tác giả sắp kể?Trả lời:Anh (chị) có...