Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện


Bài tập1. Theo kế hoạch của thầy (cô) giáo, em sẽ chuẩn bị bài kể chuyện ở lớp. Hãy chọn một chuyện lí thú, hấp dẫn để kể. Chuẩn bị cách kể, ngữ điệu, chỗ ngừng, sao cho lôi cuốn...