Soạn bài Hợp đồng – Luyện tập viết hợp đồng (chung cho cả hai bài 29 và 31)


1. Trong các tình huống sau, tình huống nào cần phải làm hợp đồng giữa các bên?A - Trường em đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền cho phép được sửa chữa, hiện đại hoá các phòng họcB...