Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt


1. Bài tập 2, trang 155, SGK.   Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại câu này thành câu không có khởi ngữ.   Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".(Lê...