Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I


1. Thống kê các truyện trung đại đã học trong Ngữ văn 9, tập một, theo bảng sau (ghi rõ tên tác phẩm và tác giả):TRUYỆN VĂN XUÔITRUYỆN VĂN VẦN   Trả lời:   Để làm bài tập này, HS cần xem lại...