Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


Phẩn I. Trắc nghiệm*** Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất.Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại...