Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm


1. Hãy lựa chọn phương án trả lời chính xác cho những trường hợp dưới đây:(1) Có một câu thơ chữ Hán có nghĩa là: "Giữa khoảng trăm năm này, phải có ta chứ”. Câu thơ ấy là của:A -...