Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2


Làm các bài tập theo hướng sau đây:Phần I: Trắc nghiệmĐọc kĩ văn bản Hịch tướng sĩ và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất.Nay các ngươi nhìn chủ...