Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)


1. Chọn đáp án đúng cho nghệ thuật miêu tả nhân vật trong đoạn Kiều ở lầu Ngưng Bích.A - Bút pháp ước lệB - Bút pháp tả cảnh ngụ tìnhC - Bút pháp hiện thựcTrả lời:Đọc kĩ phần Ghi nhớ (Ngữ...