Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa (trích)


1. Nhà văn Nguyễn Thành Long có viết: "Nghĩ cho cùng, Lặng lẽ Sa Pa là một bức chân dung, như tôi có nói trong đó". Em hiểu như thế nào về "bức chân dung" trong truyện ngắn ấy?Trả lời:   Đó...