Soạn bài Làng (trích)


1. Tình huống nào trong truyện Làng đã làm bộc lộ sâu sắc tình yêu làng quê và tinh thần yêu nước ở nhân vật ông Hai?Trả lời:   Thành công nghệ thuật nổi bật của truyện ngắn Làng là đã...