Soạn bài Lão Hạc Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Phân tích tình cảnh của lão Hạc. Tình cảnh ấy cho ta hiểu gì về số phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945?Trả lời:   Chú ý tình cảnh tội nghiệp, ngày càng túng...