Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 53 - 54, SGK.   Tìm các từ ngữ có tác dụng liên kết đoạn văn trong những đoạn trích sau và cho biết chúng thể hiện quan hệ ý nghĩa gì?a) Giảng văn rõ ràng...