Soạn bài Luật thơ trang


1. Nhận xét về số tiếng, nhịp, vần và thanh trong khổ thơ đề từ của bài thơ Nay đã phù sa của Chế Lan Viên:Xưa phù du mà nay đã phù saXưa bay đi mà nay không trôi mấtCho...