Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)


1. Theo em, cốt truyện Truyện Lục Vân Tiên xoay quanh cuộc xung đột gì thường xảy ra trong xã hội phong kiến?A - Tình yêu và lễ giáo phong kiếnB - Chữ tài và chữ mệnhC - Cái thiện...