Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)


1. Trịnh Hâm là một nhân vật đối lập hoàn toàn với lí tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Đình Chiểu trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên. Em hiểu điều đó như thế nào? Hãy giải thích và chứng minh...