Soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


1. Bài tập 2, phần I - Chuẩn bị ở nhà, trang 112, SGK.   Cho đề bài: Bếp lửa sưởi ấm một đời - Bàn về bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt.   Lập dàn ý và tập trình bày...