Soạn bài Luyện nói : Thuyết minh về một thứ đồ dùng Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. "Nói" đây là thuyết trình, trình bày trước cử toạ (những người ngồi nghe) cho nên vấn đề đầu tiên là xưng hô. Vậy em sẽ xưng hô như thế nào đối với cử toạ trong lớp có cô giáo...