Soạn bài Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận


Lớp em chuẩn bị ra một tờ báo tường mang chủ đề chung sau đây: "Tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống lành mạnh, giản dị, văn minh". Thầy (cồ) chủ nhiệm...