Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


1. Cho đề bài: Suy nghĩ của em về truyện ngắn “Lão Hạc’'của Nam Cao.    Hãy lập dàn ý chi tiết phần Thân bài.Trả lời:    Đề bài “Suy nghĩ của em về truyện ngắn “Lão Hạc" của Xam...