Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 1


1. Đọc kĩ đoạn trích Một phương diện của thiên tài Nguyễn Du: Từ Hải, trong phần Đọc thêm, trang 117-119, SGK Ngữ vãn 11, tập một và cho biết:a) Trong đoạn trích đó, Hoài Thanh đã vận dụng thao...