Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận


1. Bài tập 3.c, trang 114, SGK.Sưu tầm những bài (đoạn) văn hay, trong đó tác giả sử dụng kết hợp thành công các thao tác lập luận khác nhau.Trả lời:Tham khảo đoạn trích dưới đây:Tại các nước tiên tiến,...