Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh


1. Bài tập 3.c, trang 121, SGK.Công việc ở nhà: c) Sưu tầm những đoạn văn hay, ở đố, tác giả đã thành công trong việc vận dụng kết hợp các thao tác phân tích và so sánh.Trả lời: Tham khảo đoạn...